Clock-Time

Ga 1: 29-34

/ 461 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Chúa Nhật Tuần II Mùa Thường Niên Năm A (Ga 1,29-34)

Rất nhiều người vào thời Đức Giêsu. đã không hiểu Người  là ai. Vậy chúng ta hãy lắng nghe những chứng từ  của Gioan Tẩy Giả kèm theo một loại "phát xạ" bổ sung mà Gioan nhà  thần học và là chứng nhân đã đưa vào bằng sự suy niệm lâu dài của ngài. Bởi vì lúc đó, Gioan Thánh sử cũng có mặt trên bờ sông Gio-đan ấy...

/ 1248 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Tuần II Thường Niên A (Ga 1:29-34) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay giới thiệu Gioan Tẩy Giả, rất tinh tế và năng động, trước sau rạch ròi, ngài là phát ngôn nhân chính thức của Thiên Chúa gửi đến: “con sẽ đi trước Chúa mở lối cho Người”, ngài có quyền lên tiếng, nhưng ngài không lạm quyền, mà sử dụng tiếng nói chính thức của mình để giúp cho dân chúng có một cách tiếp cận với ơn cứu độ
/ 4028 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 240 | Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên - Năm A | Ga 1: 29-34 | Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng Hot

Muối Men Cho Đời 240 - Bài Giảng Chúa Nhật II Mùa Thường Niên - Năm A, Ga 1: 29-34, Suy Niệm: Lm. Phêrô Trương Huy Hoàng

/ 857 / Suy Niệm Hằng Ngày

Tin Mừng và những lời hứa - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Đối với tất cả những ai tin và tuân phục những đòi hỏi của Tin Mừng, các lời hứa của Tin Mừng gom lại trong việc tha tội, đời sống mới trong Chúa Giêsu Kitô và được nhận vào gia đình Thiên Chúa.
/ 544 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô, Chiên Thiên Chúa - Chúa Nhật Thường Niên II A (Ga 1:29-34) - Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu Kitô được gọi là “Chiên Thiên Chúa”. Biểu tượng này chỉ cho thấy Đức Kitô là hy lễ hoàn hảo đền vì tội lỗi. Nó cũng vẽ nên sự hiền lành và ý chỉ của Ngài tự nguyện chịu khổ và chịu chết.
/ 543 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng – Thứ Ba Trước Lễ Hiển Linh (Ga 1,29 – 34)

Không nên quên rằng, từ Hy Lạp "baptizo có nghĩa : “Tôi nhận chìm". Các Kitô hữu đầu tiên, cũng như Gioan Tẩy Giả, thì thanh tẩy bằng cách nhận chìm hoàn toàn người dự tòng trong nước của một dòng sông. Lạy Chúa Thánh Thần , xin nhận chìm con trong Chúa...

/ 1399 / Suy Niệm Hằng Ngày

Làm Chứng Cho Chúa Theo Lượng Đức Tin - Suy Niệm Thứ Ba Trước Lễ Hiển Linh (Ga 1: 29-34) - Lm Cao Nhất Huy

Là giám mục, linh mục, tu sĩ hoặc giáo dân, tất cả đều mang trong mình sứ mạng làm chứng cho Chúa, nhưng ở mỗi bậc sống có sự khác nhau về đặc sủng. Hàng giáo sĩ làm chứng cho Chúa bằng việc thi hành chức năng là Tư Tế, Vương Đế và Ngôn Sứ khi cử hành các Bí Tích, rao giảng Tin Mừng Cứu Độ và Giáo Lý của Giáo Hội. Qua việc thực thi này, các ngài giúp cho các tín hữu ở khắp nơi sống đức tin, đức cậy và đức mến cách đích thực. Bên cạnh đó, hàng giáo sĩ cũng được mong đợi sống phù hợp với lời mình rao giảng và dạy dỗ để làm chứng cho Chúa Kitô.