Clock-Time

Ga 1: 35-42

/ 1188 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Tin Mừng hôm nay, có thể nói đó là trình thuật mẫu mực về ơn gọi. Thông thường, trong Tin Mừng, khi nói về một ai đó không cụ thể, Tin Mừng ám chỉ đến chính mỗi người trong chúng ta. Hai môn đệ đầu tiên đó là ai, tên gì, ở đâu...

/ 792 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm trong tuần Bát nhật Giáng sinh B

Tin mừng Ga 1: 35-41: "Đến mà xem": Chúa không dùng lời nói để giới thiệu về mình, vì lời nói suông kém giá trị hấp dẫn, nhưng Chúa tỏ mình ra bằng chính lối sống hằng ngày và cụ thể của Người...