Clock-Time

Ga 1: 35-42

/ 1327 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Chúng ta có thể cảm nhận bài Tin Mừng này Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Cách thức chọn gọi những môn đệ đầu tiên, còn cho thấy sự thành tâm thiện chí của những con người vốn mỏng giòn, yếu đuối nhưng can đảm để đáp lại lời mời gọi của Người...
/ 1043 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đến và ở lại - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Chúa Giêsu hỏi : Các ngươi tìm gì? Họ thưa: Thưa Ráp-bi (nghĩa là lạy Thầy), Thầy đi đâu ?”  Người đáp : “Hãy đến mà xem.”  Và họ đã đến xem chỗ của Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy...