Clock-Time

Ga 1: 35-42

/ 1237 / Suy Niệm Chúa Nhật

Gặp Gỡ Đức Kitô - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Chúa không chờ đợi một câu trả lời của trí tuệ, nhưng chờ đợi một câu trả lời của trái tim, của tâm hồn.
/ 1028 / Suy Niệm Chúa Nhật

Được Chúa Kêu Gọi Ơn Gọi Trở Nên Môn Đệ Của Chúa - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Gioan giới thiệu Chúa Giêsu là "Chiên Thiên Chúa" cho các môn đệ của mình. Các ông bỏ Thầy mình để theo Chúa, trở nên những môn đệ dầu tiên của Chúa Giêsu. 
/ 704 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42:  Hai môn đệ của Gioan Tiền sứ đi theo Chúa Giêsu để rồi cùng với Simon và mấy tông đồ khác trở thành nòng cốt cho tông đồ đoàn của Chúa sau này . Ở đây qua việc tiên báo cho Simon, Chúa Giêsu bắt đầu đặt nền móng cho Giáo hội sơ khai .
/ 806 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Là Kitô hữu, chúng ta được Thiên Chúa kêu gọi để cùng sống và bước đi trên hành trình mà Chúa đã đi qua. Chúng ta không thể sống và bước đi khi chúng ta chưa hiểu rõ và nhận thức cụ thể về chính Con Người và sứ mạng của Người.
/ 1874 / Suy Niệm Chúa Nhật

Niềm vui đến từ Đức Kitô - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Giữa những tiếng thở dài, ngao ngán trong dòng đời, thì Tin Mừng hôm nay đã cho chúng ta một niềm vui, niềm vui về một chứng tá, niềm vui về một con người...
/ 2942 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy đến mà xem - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Trong bài Tin Mừng hôm nay, ta thấy Gioan Tẩy Giả đã giới thiệu Đức Giêsu cho hai môn đệ của mình để họ theo Ngài:  “Đây Chiên Thiên Chúa”...
/ 1880 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 35-42: Chúng ta có thể cảm nhận bài Tin Mừng này Chúa dành cho mỗi người chúng ta. Cách thức chọn gọi những môn đệ đầu tiên, còn cho thấy sự thành tâm thiện chí của những con người vốn mỏng giòn, yếu đuối nhưng can đảm để đáp lại lời mời gọi của Người...
/ 1600 / Suy Niệm Chúa Nhật

Đến và ở lại - Suy Niệm Chúa nhật II Thường niên B

Tin mừng Ga 1: 35-42: Chúa Giêsu hỏi : Các ngươi tìm gì? Họ thưa: Thưa Ráp-bi (nghĩa là lạy Thầy), Thầy đi đâu ?”  Người đáp : “Hãy đến mà xem.”  Và họ đã đến xem chỗ của Người ở, và ở lại với Người ngày hôm ấy...