Clock-Time

Ga 1: 43-51

/ 799 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Trước Lễ Hiển Linh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1:43-51 Bài Tin Mừng hôm nay kể lại bối cảnh ấy: “Sau khi nghe tin Gioan đã bị nộp… Đức Giêsu bắt đầu rao giảng và nói rằng: Anh em hãy sám hối, vì Nước Trời đã đến gần”.

/ 615 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loan Báo Tin Mừng Như Nathanael - Thứ Bảy Trước Lễ hiển Linh Năm C

Tin Mừng Ga 1: 43-51   Trang Tin mừng hôm nay thuật lại việc Chúa chọn Philipphê đi theo Người và qua ông, Chúa gọi thêm Nathanael nữa. Ơn gọi theo Chúa là một hành trình, các môn đệ được đến và ở lại với Ngài, với thời gian họ sẽ khám phá ra Chúa Giêsu là vị tôn sư tốt lành để dấn bước theo Ngài.