Clock-Time

Ga 1: 47-51

/ 1257 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXV Thường Niên A

Tin mừng Ga 1: 47-51: Bài này được đọc trong thánh lễ mừng kính các tổng lãnh thiên thần vì có nói đến các thiên thần Chúa phục vụ Con Người:" các ngươi sẽ thấy trời mở ra và các thiên thần Chúa lên xuống trên Con Người"...
/ 775 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXV Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 1: 47-51: Hôm nay, Hội Thánh mừng lễ kính ba thánh Tổng Lãnh Thiên Thần Micae, Gápriel và Raphael, chúng ta cùng nhắc nhớ nhau vai trò của các ngài trong chương trình của Thiên Chúa, cũng như trong cuộc đời mỗi người chúng ta...