Clock-Time

Ga 10: 1-10

/ 521 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TRỘM/ CƯỚP - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Đừng đồng lõa với kẻ cắp : “kẻ đồng lõa với tên trộm cắp là làm hại chính bản thân mình” (Cn 29,24 Is 1,23).Việc trộm cắp bị chối từ : “làm sao chúng tôi lại có thể lấy trộm bạc hay vàng trong nhà ông chủ ngài được ?” (St 44,8 x. 1Sm 12,3-5)...

/ 437 / Từ Ngữ Kinh Thánh

MỤC TỬ VÀ CÔNG VIỆC - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Công việc của một mục tử rất quan trọng và hữu trách trong thế giới nông nghiệp của xứ Palestina cổ xưa. Công việc bao gồm sự chăn dắt, bảo vệ và nuôi dưỡng đoàn chiên. Đó là ẩn dụ trách vụ của quyền lãnh đạo. Thánh Kinh minh định Thiên Chúa là mục tử dân Ngài. Công việc của mục tử vừa khiêm tốn vừa cao quý...

/ 415 / Từ Ngữ Kinh Thánh

CỬA - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Cửa là điểm đi vào một thành có tường rào hay để ra bên ngoài. Đây là nơi giao dịch công việc và là nơi thi hành công lý và hình phạt. Cửa được dùng làm biểu trưng cho sự chết, cũng như cho khởi điểm của đời sống kitô hữu...

/ 345 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TIẾNG - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

“Mục tử đi trước và chiên đi theo sau, vì chúng nhận biết TIẾNG của anh” (Ga 10,4). Tiếng của một người diễn tả cá tính, ý tưởng và cảm xúc của họ và gây chú ý bởi âm điệu lẫn âm lượng của nó...

/ 316 / Từ Ngữ Kinh Thánh

CHIÊN - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Con chiên là nét đặc trưng của nền kinh tế nông thôn Israel thời xưa. Dầu con chiên là nguồn thực phẩm và len, nó cũng biểu trưng cho sự cô thân cô thế cần được dẫn dắt...

/ 258 / Từ Ngữ Kinh Thánh

CỬA CHUỒNG CHIÊN - Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm A (Ga 10:1-10) | Từ ngữ Kinh Thánh

Chúa Giêsu nhận mình là cửa chuồng chiên, ai qua cửa đó mới thuộc đàn chiên cửa Ngài và Ngài dẫn qua cửa ra đồng cỏ ban sự sống (Ga 10,9-10) Người còn giữ chìa khóa vương quốc (Kh 3,7 x.Mt 16,19), cũng như chìa khóa của sự chết và âm phủ (Kh 1,8)...

/ 2368 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần IV Phục Sinh (Ga 10,1-10) - GKGĐ GP Phú Cường

Tin mừng hôm nay cho biết Đức Giêsu dùng hình ảnh mục tử, đàn chiên và cửa chuồng chiên để nói lên mối tương quan giữa Người và dân Israel.
/ 3642 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh A - Chúa Chiên Lành

Tin mừng Ga 10: 1-10:  Tin Mừng hôm nay, Đức Giêsu tự giới thiệu mình là “cửa chuồng chiên”, cho nên trước hết chúng ta cần tìm hiểu xem tại sao Chúa Giêsu lại ví mình là cửa chuồng chiên.