Clock-Time

Ga 10: 11-18

/ 1400 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Hiến Mạng Sống Cho Đoàn Chiên

Tin mừng Ga 10: 11-18 Chúa Giêsu nói : "Tôi chính là người mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên… Chúng sẽ nghe tiếng Tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Chủ chiên".

/ 2181 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Hiến Mạng Sống Cho Đoàn Chiên

Tin mừng Ga 10: 11-18 Chúa Giêsu nói : "Tôi chính là người mục tử nhân lành, sẵn sàng hy sinh mạng sống vì đàn chiên… Chúng sẽ nghe tiếng Tôi và sẽ chỉ có một đàn chiên và một Chủ chiên".

/ 1842 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Tôi là Mục tử nhân lành

Tin mừng Ga 10: 11-18 Hiến tặng mạng sống, đó là bằng chứng về một tình yêu chân chính...

/ 2370 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật IV Phục Sinh Năm B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 10: 11-18 Chúa nhật IV Phục Sinh, còn gọi là Chúa nhật Chúa Chiên Lành, Ngày Thế Giới Cầu Nguyện cho các Ơn Gọi lần thứ 55