Clock-Time

Ga 10: 31-42

/ 456 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay C

Tin mừng Ga 10: 31-42: Trong Tin Mừng hôm nay, người ta cảm thấy âm mưu xiết chặt quanh Chúa Gìêsu. Mưu đồ đã rõ và sẽ tới hồi kết thúc trong ít ngày nửa...
/ 585 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần V Mùa Chay B

Tin mừng Ga 10: 31-42: Trong Tin Mừng hôm nay, người ta cảm thấy âm mưu xiết chặt quanh Chúa Gìêsu. Mưu đồ đã rõ và sẽ tới hồi kết thúc trong ít ngày nửa...