Clock-Time

Ga 11: 1-45

/ 763 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lưỡi Hái Hay Chìa Khóa Vàng - Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay A

Tin Mừng Ga 11: 3-7.17.20-27.33-35:  Chúa Giêsu tuyên bố : "Tôi là sự sống. Ai đang sống mà tin tôi sẽ không bao giờ chết". Chúa không nói đùa. Chúa không thể đùa với sự chết, vì nó hoàn toàn trái nghịch với Ngài.
/ 1011 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 11:1-45: Chúa Giêsu nói: “Ta là sự sống lại và là sự sống”. Lời tuyên bố này chính là nền tảng và hy vọng của cuộc đời của mỗi chúng ta.