Clock-Time

Ga 11: 45-56

/ 552 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay C

Tin mừng Ga 11: 45-56: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày Như đấng hiến mạng sống mình “để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”....
/ 932 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay B

Tin mừng Ga 11: 45-56: Trong Tin Mừng hôm nay, Chúa Giêsu được trình bày Như đấng hiến mạng sống mình “để qui tụ con cái Thiên Chúa đang tản mác về một mối”....