Clock-Time

Ga 11: 45-56

/ 1162 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (Ga 11:45-57) - GKGĐ GP Phú Cường

Chúng ta thường nghĩ, khi nhìn thấy dấu lạ, thì chắc chắn sẽ tin, nhưng bài Tin mừng hôm nay cho thấy, trong thực tế tương quan giữa thấy và tin phức tạp hơn chúng ta tưởng. Thật vậy, khi chứng kiến hoặc nghe kể lại phép lạ chưa từng thấy, đó là anh Ladarô được Đức Giêsu cho sống lại sau khi đã chôn táng trong mồ bốn ngày, có những người tin nơi Đức Giêsu, nhưng lại có những người muốn làm hại Người,
/ 861 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay (Ga 11:45-57) - Huệ Minh

Chúa Giêsu đã chịu chết thay cho người khác. Ngài nêu lên cho chúng ta một lý tưởng rất đẹp mà sự khôn ngoan của chúng ta không bao giờ nghĩ tới được. Nếu hôm nay tôi chưa chết thay cho người khác được, thì ít ra hãy tập những hành vi nho nhỏ chịu cực khổ vì người khác, cho người khác và thay cho người khác.
/ 1333 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần V Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 11: 45-56: Sứ điệp lời Tin Mừng hôm nay diễn lại cảnh những người trong Thượng Hội đồng - những bậc được coi là vị vọng, là bản quyền tôn giáo thời bấy giờ - bàn luật với nhau nhằm lên án tử Chúa Giêsu