Clock-Time

Ga 12: 20-33

/ 2823 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 62 - Chúa Nhật V Mùa Chay B Hot

Đức Giê-su trả lời: "Đã đến giờ Con Người được tôn vinh! Thật, Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác. Ai yêu quý mạng sống mình, thì sẽ mất; còn ai coi thường mạng sống mình ở đời này, thì sẽ giữ lại được cho sự sống đời đời.
/ 1228 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bước đường theo Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật V Mùa Chay B

Tin Mừng Ga 12: 20-33: Qua bài Tin Mừng hôm nay Chúa Giêsu nói với chúng ta: «Thầy bảo thật anh em, nếu hạt lúa gieo vào lòng đất mà không chết đi, thì nó vẫn trơ trọi một mình; còn nếu chết đi, nó mới sinh được nhiều hạt khác»...