Clock-Time

Ga 12: 23-28

/ 841 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 23-28: Trong khi cầu nguyện cho những người đã qua đời, chúng ta cũng xin Chúa “làm cho đức tin vào Con Chúa đã từ cõi chết sống lại nơi chúng ta được lớn lên, hầu cho hy vọng của chúng ta thêm mạnh mẽ hơn vào cuộc phục sinh của anh chị em chúng ta”.

/ 552 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXX Thường Niên B

Tin mừng Ga 12: 23-28: Chúa Kitô đã dạy: "Hãy dùng của cải đời này mà mua Nước Trời". Chúa muốn chúng ta hãy dùng tất cả mọi hoạt động trần thế vào mục đích ấy và có lẽ không có hoạt động nào có giá trị hơn việc canh tân đời sống mỗi ngày...
/ 1357 / Suy Niệm Hằng Ngày

Giáo hội hiệp thông - Suy niệm lễ cầu cho các Tín hữu đã qua đời

Tin mừng Ga 12: 23-28: Hôm nay và suốt tháng 11 này, người Công giáo chúng ta đặc biệt quan tâm cầu nguyện cho những người quá cố. Chúng ta thường nghĩ họ đang phải chịu thanh luyện bằng đau khổ để trở nên hoàn hảo...
/ 1063 / Suy Niệm Hằng Ngày

“Sỏi đá cũng cần có nhau” - Suy niệm lễ cầu cho các Tín hữu đã qua đời

Tin mừng Ga 12: 23-28: Tháng 11 đã về. Người sống nhớ đến những người đã an nghĩ, hiệp thông cầu nguyện, dâng những hy sinh hãm mình, những việc bác ái như là nghĩa cử biểu lộ lòng yêu thương đối với người đã khuất với tình hiệp thông trong Nhiệm Thể Chúa Kitô...
/ 752 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên A

Tin mừng Ga 12: 23-28: Chúa Kitô đã dạy: "Hãy dùng của cải đời này mà mua Nước Trời". Chúa muốn chúng ta hãy dùng tất cả mọi hoạt động trần thế vào mục đích ấy và có lẽ không có hoạt động nào có giá trị hơn việc canh tân đời sống mỗi ngày...
/ 1059 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXX Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12: 23-28: Tháng 11, Hội Thánh giành nguyên tháng này để nhớ đến những người đã qua đời. Những đấng đã nên thánh mà Hội Thánh mừng hôm qua, liên kết với những người đã chết mà chúng ta tưởng nhớ hôm nay, và cả liên kết với chúng ta nữa, mà trong giáo lý Hội Thánh dạy, “tôi tin Hội Thánh thông công”...