Clock-Time

Ga 12: 44-50

/ 523 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục Sinh A

Tin mừng Ga 12,44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi..."
/ 536 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần IV Phục SInh C

Tin mừng Ga 12,44-50: “Ai tin vào tôi, thì không phải là tin vào tôi, nhưng là tin vào Ðấng đã sai tôi..."
/ 1090 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy niệm thứ Tư tuần IV Phục Sinh năm C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 12:44-50: Để sống hạnh phúc, con người cần được yêu thương và cần biết mình được yêu thương. Thiên Chúa yêu thương con người và muốn tỏ ra cho con người biết tình yêu đó. Chúa Giêsu là mặc khải trọn vẹn tình yêu của Thiên Chúa.