Clock-Time

Ga 13: 1-15

/ 1006 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh A - Lm. Giuse Đỗ Văn Thụy

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Chiều nay chúng ta kỷ niệm việc Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trong bữa tiệc ly. 
/ 1653 / Suy Niệm Hằng Ngày

Yêu Như Thầy Đã Yêu - Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh C

Tin Mừng Ga 13: 1-15:  Chiều hôm nay chúng ta sống lại biến cố Chúa Giêsu đã làm cho các môn đệ và cho cả nhân trần cách đây hơn hai nghìn năm. Chúa rửa chân cho các môn đệ và ban thịt máu mình cho nhân loại.
/ 1139 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Yêu thương trở thành điều răn mới - mới vì Chúa Giêsu đòi mọi người phải yêu nhau như Người đã yêu mọi người. Như vậy, vấn đề cốt lõi ở đây là phải cảm nhận được tình yêu của Chúa Giêsu. 
/ 1700 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Thánh sử Gioan, người môn đệ được Chúa Giêsu yêu mến nhiều hơn hết, đã thuật lại việc Người cúi xuống rửa chân cho các tông đồ đang khi dùng bữa ăn cuối cùng với các ông. Vào thời Chúa Giêsu, rửa chân cho người khác là một công việc rất thấp kém...
/ 4919 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần Thánh B - Bài học yêu thương

Tin Mừng Ga 13: 1-15: Trong khung cảnh ấm cúng của bữa Tiệc Ly, trước khi bước vào cuộc khổ nạn ta thấy Chúa Giêsu đã diễn tả tình yêu khiêm hạ của mình cho các môn đệ yêu quý...