Clock-Time

Ga 13: 31-35

/ 5056 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 115 - Chúa Nhật V Phục Sinh - Năm C, Tin Mừng:Ga 13 31-35, Lm. AnTôn Hà Văn Minh
/ 1437 / Suy Niệm Chúa Nhật

Yêu Như Chúa Yêu - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 13: 31-35 Nếu con người sống không có tình yêu thì cũng chỉ là một Robot cô độc lạnh lùng mà thôi.
/ 970 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dấu Chỉ Môn Đệ Đức Giêsu Là Thực Hành Yêu Thương Cụ Thể - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 13: 31-35 “Thầy ban cho anh em một điều răn mới là anh em hãy yêu thương nhau, như Thầy đã yêu thương anh em” 
/ 705 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Yêu Như Lòng Dạ Thương Xót Của Thiên Chúa - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh

Tin mừng Ga 13: 31-35 Sứ điệp Lời Chúa hôm nay dạy cho chúng ta bài học mới về tình yêu; đồng thời cũng chỉ ra cho chúng ta thấy điểm khởi nguồn và phát xuất tình yêu, đó là lòng thương xót.
 
/ 756 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật V Phục Sinh - Yêu Thương Nhau - Kiến Tạo Thế Giới Mới

Tin mừng Ga 13: 31-35 Đã đến giờ Người được tôn vinh là giờ mà Người biểu lộ tình yêu Thiên Chúa cho nhân loại, giờ Người bước vào cuộc thương khó, hiến tế chính mình để cứu độ nhân loại.  
/ 773 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật V Phục Sinh C - Ai Yêu Thương Đều Là Kitô Hữu

Suy niệm Ga 13: 31-35  Chính tình yêu thương vô vị lợi, phổ quát, bao dung nầy sẽ là dấu chứng của những người tin theo và tuân giữ Lời Chúa. Người môn đệ Chúa Giêsu là người biết yêu thương tha nhân và ngược lại.