Clock-Time

Ga 14: 23-29

/ 1335 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C - Lm. Anton Hà Văn Minh

Tin Mừng Ga 14: 23-29: Bình của Chúa ban không là kho báu để cất giữ, để hưởng dùng một mình, nhưng là phương thế để phục vụ và mang lại bình an cho người khác. 
/ 1865 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bình An Đích Thực Của Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 14: 23-29: Bình an của Đức Giêsu trao tặng cho các môn đệ không chỉ dừng lại ở việc an toàn về mặt thể xác, mà còn đi xa hơn để đạt được thứ bình an trong sâu thẳm trong tâm hồn. Bình an này hướng người ta về mầu nhiệm cách chung, nhiệm cục cứu độ.
/ 1389 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C - Hòa Bình Là Hồng Ân Của Thiên Chúa

Tin Mừng Ga 14: 23-29 Bình an của thập giá là bình an mà Chúa Giêsu đã phải trả bằng chính giá máu của Ngài để giao hòa nhân loại với Ngài và nhân loại với nhau.
/ 1529 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 14: 23-29: Ai yêu mến Thầy, thì sẽ giữ lời Thầy. Cha Thầy sẽ yêu mến người ấy