Clock-Time

Ga 14:15-21

/ 1245 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu hứa ban Thánh Thần - Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh A

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúa Giêsu của bài Tin Mừng hôm nay cũng sắp lìa bỏ thế gian mà về cùng Ðức Chúa Cha. Ngài cũng hết sức lo lắng cho các kẻ Ngài yêu. Và Ngài tiên báo về những khó khăn họ sắp phải gánh chịu nhưng Ngài cũng cho biết Ngài vẫn tiếp tục chăm sóc họ, ngay cả khi vắng mặt. 
/ 911 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 14:15-21 Chúng ta hãy vui mừng vì Chúa luôn yêu thương và đồng hành với chúng ta trong mọi khoảnh khắc của cuộc sống. Chúa sẽ không để chúng ta bước đi trong đơn côi.