Clock-Time

Ga 14:23-29

/ 448 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú giải Tin mừng - Chúa Nhật VI Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 14: 23-29 Bài Tin-Mừng hôm nay được trích trong bài Chúa Giê-su từ biệt các Tông Đồ. vì lúc sắp ra đi, để trấn an các Tông Đồ, Chúa Giê-su đã hứa, dầu ra đi, người cũng vẫn hiện diện và hứa ban bình an cho các ông.
/ 582 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VI Phục Sinh C - Trung Thành Sống Lời Chúa

Tin Mừng Ga 14, 23-29: Niềm tin và tình yêu của Kitô hữu dành cho Chúa Giêsu được biểu lộ qua việc nghe và thực thi Lời Chúa.