Clock-Time

Ga 1:43-51

/ 1450 / Suy Niệm Hằng Ngày

Loan báo Chúa cho mọi người - Thứ Sáu trong tuần Bát nhật Giáng sinh B

Tin mừng Ga 1:43-51: Tin mừng theo Thánh Gioan thuật lại cuộc gặp gỡ giữa Đức Giê su và philipphê và sau đó, qua Philiphê, là cuộc gặp gỡ, trao đổi giữa Nathanaen và Đức Giêsu...

/ 1596 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu trong tuần Bát nhật Giáng sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 1: 43-51: Tin Mừng hôm nay cùng là trình thuật về ơn gọi của các Tông đồ, hôm qua là Anrê, Phêrô, còn hôm nay là Philiphê và Nathanael. Những người đầu tiên thì Chúa bảo: “đến mà xem”, các ông đã đến và ở lại với Người...