Clock-Time

Ga 15: 1-8

/ 1112 / Suy Niệm Hằng Ngày

Cắt Tỉa Để Sinh Hoa Trái - Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 15: 1-8:  Chúa Giêsu còn nói lên tính hiệu lực của lời cầu nguyện khi chúng ta biết kết hiệp mật thiết với Đức Kitô: “nếu anh em ở lại trong Thầy và lời Thầy ở lại trong anh em, thì muốn gì anh em cứ xin, anh em sẽ được như ý”. 

/ 2161 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần V Phục Sinh - Kết Hợp Với Thầy Như Cành Nho Kết Hợp Cây Nho

Tin Mừng Ga 15: 1-8: Với ảnh rất cụ thể về sự sinh trưởng của cây nho, sự tương quan gắn bó chặt chẽ giữa cây nho và cành nho, chúng ta suy niệm để khám phá ra mối tương quan cần thiết giữa chúng ta với Chúa Kitô trong cuộc sống hằng ngày...