Clock-Time

Ga 15:1-8

/ 1605 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Như cành liền cây

Tin mừng Ga 15: 1-8:  "Sinh hoa trái" là yêu thương một cách hữu hiệu, bằng việc làm có sức biến đổi môi trường chung quanh, tạo dựng hạnh phúc cho người khác...

/ 1347 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 1-8: Chúa nói xác đáng về sự phụ thuộc của cành nho và thân chính: nếu thân không có sức sống thì lá cành sẽ không thể tồn tại, chỉ héo dần và chết đi.

/ 2400 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Cây Nho Thật

Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho và các cành nho cho thấy sự kết hợp ("ở lại") thâm sâu và sự hiệp thông thường trực giữa Đức Giêsu và các môn đệ chân thật của Người

/ 2325 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 15: 1-8: Hình ảnh cây nho diễn tả một thực tại mang tính thánh thiêng về sự hiệp thông trong chính Thân Thể của Người. Chúa Giêsu ví mình là Cây Nho Thật, thông ban sự sống thần linh cho nhân loại là các cành nho.

/ 1716 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Như cành liền cây

Tin mừng Ga 15: 1-8:  "Sinh hoa trái" là yêu thương một cách hữu hiệu, bằng việc làm có sức biến đổi môi trường chung quanh, tạo dựng hạnh phúc cho người khác...

/ 2457 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Cây Nho Đích Thực

Tin mừng Ga 15: 1-8: khi Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta bằng những gian truân thử thách, đó là vì Ngài muốn chúng ta sinh nhiều trái hơn. 

/ 2194 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 1-8: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn