Clock-Time

Ga 15:1-8

/ 870 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Như cành liền cây

Tin mừng Ga 15: 1-8:  "Sinh hoa trái" là yêu thương một cách hữu hiệu, bằng việc làm có sức biến đổi môi trường chung quanh, tạo dựng hạnh phúc cho người khác...

/ 1338 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - Cây Nho Đích Thực

Tin mừng Ga 15: 1-8: khi Thiên Chúa cắt tỉa chúng ta bằng những gian truân thử thách, đó là vì Ngài muốn chúng ta sinh nhiều trái hơn. 

/ 1109 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật V Phục Sinh Năm B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 15: 1-8: Thầy là cây nho thật, và Cha Thầy là người trồng nho. Cành nào gắn liền với Thầy mà không sinh hoa trái, thì Người chặt đi; còn cành nào sinh hoa trái, thì Người cắt tỉa cho nó sinh nhiều hoa trái hơn