Clock-Time

Ga 15:12-17

/ 2673 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 15:12-17: Lòng thương cảm của Chúa Giêsu thấm đẫm từng trang Tin mừng. Từng lời, từng chữ, từng cử chỉ hành động của Người đều tỏ cho con người biết tình thương của một vị Thiên Chúa bao la như một người cha nhân hậu
/ 2003 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15:12-17:  Thiên Chúa yêu thương con người. Tình yêu này không phải là lòng thương hại mà đây thật sự là một ân huệ nhưng không đến từ Thiên Chúa. Tình yêu này đưa con người vào trong sự sống thân mật với Thiên Chúa.
/ 1754 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 15:12-17:  Chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại...
/ 3350 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Sáu Tuần V Phục Sinh - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 15:12-17 Chính Thầy đã chọn các con, và đã cắt đặt, để các con đi, và mang lại hoa trái, và để hoa trái các con tồn tại...