Clock-Time

Ga 16: 12-15

/ 968 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Tình Yêu Ba Ngôi - Suy Niệm Lễ Chúa Ba Ngôi

Tin Mừng Ga 16: 12-15: Với mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa muốn vạch ra cho chúng ta con đường của yêu thương và hiệp nhất. Chúng ta chỉ có thể yêu thương và hiệp nhất với nhau khi mỗi người thực sự phải là mình, và chấp nhận đồng hành gắn bó với tha nhân
/ 1301 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Chúa Ba Ngôi - Mầu Nhiệm Ba Ngôi Trong Đời Thường

Mỗi ngày chúng ta làm dấu trên mình: "nhân danh Cha và Con và Thánh Thần". Ước gì chúng ta cũng biết in dấu Chúa Ba Ngôi, Thiên Chúa Tình Yêu trong cuộc đời ta, để chúng ta không ngừng kính mến Thiên Chúa và yêu thương tha nhân. 
/ 1311 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ba Ngôi Thiên Chúa: Một Tình Yêu Nhiệm Lạ - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Tình yêu được Thiên Chúa tỏ bày qua nhiệm cục cứu chuộc được thực hiện bởi Cha, Con và Thánh Thần.
/ 642 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Hiệp Thông Và Chia Sẻ Noi Gương Chúa Ba Ngôi - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi - Năm C

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Bài Tin mừng của thánh Gio-an hôm nay trích từ bài diễn từ giã biệt, trong đó, Đức Giê-su trăn trối tất cả những chân lý mặc khải cho các môn đệ, trước khi bước vào cuộc Khổ Nạn. 
/ 796 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C - Thiên Chúa Là Cha Và Con Và Thánh Thần

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Trong đời sống đức tin của chúng ta, mầu nhiệm Thiên Chúa Ba Ngôi là một mầu nhiệm căn bản, trọng tâm của các mầu nhiệm khác. 
/ 613 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi C - Đời Sống Yêu Thương Nơi Ba Ngôi Thiên Chúa

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Thiên Chúa mạc khải cho chúng ta biết Tình yêu ở nơi Ngài và chính Ngài là Tình yêu
/ 658 / Suy Niệm Chúa Nhật

Một Chúa Ba Ngôi: Tình Yêu Hiệp Nhất - Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Ba Ngôi Năm C

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Chúa Ba Ngôi như mặt trời trên bầu trời. Mặt trời là nguồn năng lượng vật lý. Chúa Ba Ngôi là nguồn sống trong chúng ta. Mặt trời chiếu tỏa ánh sáng. 
/ 744 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Ba Ngôi C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 16: 12-15 Trong ngày lễ Thiên Chúa Ba Ngôi: Cha-Con và Thánh Thần, chúng ta dừng lại để suy niệm những lời Chúa Giêsu nói