Clock-Time

Ga 17: 1-11a

/ 1784 / Suy Niệm Hằng Ngày

Xin Cho Nên Một - Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 17: 1-11a:  Tin Mừng hôm nay là đoạn mở đầu cho lời nguyện được gọi là “lời nguyện hiến tế” của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu cầu nguyện cho chính mình và cho các môn đệ.
/ 1540 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần VII Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 17: 1-11a: Khi ấy, Chúa Giêsu ngước mắt lên trời và nói: “Lạy Cha, giờ đã đến, xin hãy làm vinh hiển Con Cha, để Con Cha làm vinh hiển Cha...