Clock-Time

Ga 18:33b-37

/ 1289 / Suy Niệm Chúa Nhật

Giêsu - Vua Tình Yêu - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Ga 18:33b-37 Hôm nay cùng với Giáo Hội mừng Đại Lễ Chúa Kitô Vua, Vua Các Vua, Chúa Các Chúa. Chúa Giêsu là trung gian giao hòa giữa trời với đất.

/ 1484 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu Vua Tình Yêu - Chúa Nhật XXXIV Thường Niên B

Tin mừng Ga 18:33b-37 Chúa Giêsu là Vua vũ trụ, là Vua mọi dân tộc, là Vua trên muôn vua, thế nhưng Chúa lại là một vị Vua bị đóng đinh, hoàn toàn bị tước lột khỏi những quyền lực trần thế. Chúa Giêsu đã lên ngôi bằng con đường của thập giá, con đường của tình yêu.

/ 1126 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lê Đức Giêsu Kitô Vua Vũ Trụ - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 18:33b-37 Người Kitô hữu là thần dân của Vua Kitô mời gọi, chúng ta đón nhận sự thật và đáp trả lại lời mời gọi sống theo sự thật.