Clock-Time

Ga 19: 25-27

/ 1356 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 19: 25-27: Bài tin mừng này ghi lại cảnh Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá có các chứng nhân đứng gần:" có thân mẫu Người, chị của thân mẫu, bà Maria Madalena… và môn đệ Chúa yêu đứng bên cạnh"...
/ 1508 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 19: 25-27: Đoạn Lời Chúa này cho chúng ta một nguyên tắc để sửa lỗi người khác đó là bản thân mình phải tốt, hay ít ra cố gắng đừng sai lỗi mới có thể góp ý sửa dạy người khác...