Clock-Time

Ga 2: 1-11

/ 2971 / Suy Niệm Chúa Nhật

Tiệc Cưới Cana - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Thánh sử Gioan thuật lại cách thức Chúa Giêsu Kitô, ngay từ khi khởi đầu sứ vụ của mình, Ngài đã thực hiện phép lạ đầu tiên theo yêu cầu của Đức Trinh Nữ Maria, Mẹ Ngài, tại một tiệc cưới ở ngôi làng Cana nhỏ bé miền Galilêa
/ 946 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Mời Chúa Vào Nhà - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa Thiên Chúa với dân Người.
/ 975 / Suy Niệm Chúa Nhật

Có Chúa, Niềm Vui Sẽ Trọn Vẹn - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Qua việc tỏ vinh quang trong bối cảnh tiệc cưới tại Cana, Đức Giêsu muốn củng cố niềm tin cho các môn đệ đầu tiên, và một cách tiệm tiến, Ngài đi từ tiệc cưới tự nhiên, tức là tiệc cưới Cana để dẫn con người đến tiệc cưới giữa Thiên Chúa với dân Người.
/ 745 / Suy Niệm Chúa Nhật

Cùng Mẹ Vững Tin Vào Tình Thương Của Chúa - Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 1-11 Đức Giê-su và các môn đệ đã cùng với Mẹ Ma-ri-a đến tham dự một bữa tiệc cưới tại thành Ca-na miền Ga-li-lê. 
/ 1097 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật II Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 1-11 Hôm nay Tin Mừng của Gioan trình thuật cho chúng ta một sự kiện đầu tiên mà Chúa Giêsu đã thực hiện tại tiệc cưới Cana, đó là biến nước thành rượu.