Clock-Time

Ga 2: 13-22

/ 784 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thánh Hóa Đền Thờ Mỗi Người - Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, ắt hẳn nhiều người sẽ cảm thấy phấn khích với hành động mạnh mẽ và dứt khoát của Người.
/ 450 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên C

Tin mừng Ga 2: 13-22: Ngày lễm mừng kỷ niệm cung hiền thánh đường Latêranô hôm nay nhắc ta nhớ rằng thừa tác vụ của Đức Giáo Hoàng, người kế vị của Thánh phêrô, là nguyên nhân và nền tảng hữu hình cho sự hiệp nhất trong dân Thiên Chúa.

/ 664 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXXI Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ, ắt hẳn nhiều người sẽ cảm thấy phấn khích với hành động mạnh mẽ và dứt khoát của Người.
/ 1049 / Suy Niệm Hằng Ngày

Ta Hãy Trở Nên Đền Thờ Thiên Chúa - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Mừng lễ Cung hiến Ðền thờ, ta phải nghĩ về đền thờ thiêng liêng; nhưng cũng phải quí đền thờ hữu hình của giáo xứ chúng ta và quyết tâm làm cho đền thờ này cũng đẹp đẽ sốt sắng như đền thờ trong tâm hồn.

/ 1087 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Đại thánh đường Latêranô được xem là “Mẹ và là đầu của mọi nhà thờ trên thế giới”...

/ 574 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXXI Thường Niên B

Tin mừng Ga 2: 13-22: Thánh lễ hôm nay thức tỉnh chúng ta phải biết quan tâm, chăm lo và tôn trọng nhà thờ là nơi giáo dân họp nhau để thờ phượng Chúa, cầu nguyện vời Chúa và nhất là cử hành thánhlễ mỗi ngày; đồng thời cũng là nơi giáo dân đến nhận lãnh các bí tích, học hỏi giáo lý và thể hiện sự hiệp thông trong cộng đoàn....
/ 935 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên A

Tin mừng Ga 2: 13-22: Thánh lễ hôm nay thức tỉnh chúng ta phải biết quan tâm, chăm lo và tôn trọng nhà thờ là nơi giáo dân họp nhau để thờ phượng Chúa, cầu nguyện vời Chúa và nhất là cử hành thánhlễ mỗi ngày; đồng thời cũng là nơi giáo dân đến nhận lãnh các bí tích, học hỏi giáo lý và thể hiện sự hiệp thông trong cộng đoàn....
/ 1575 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXXI Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-22:  Ðền thờ Latêranô là nhà thờ Chánh Toà của Ðức Giáo hoàng, với tư cách là Giám mục Roma. Ðền thờ xây dựng vào năm 320 do Hoàng đế Constantinô nhằm tôn vinh danh Chúa và để dân Chúa có nơi tụ tập cử hành các việc Phụng vụ....