Clock-Time

Ga 2: 13-25

/ 904 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-25: Có thể nói Mùa Chay là mùa giúp chúng ta nhìn lại đền thờ tâm hồn của mình để xin ơn Chúa thanh tẩy tâm hồn khỏi những đam mê tội lỗi, những thói hư tật xấu, ngõ hầu xứng đáng là đền thờ cho Chúa ngự trị.
/ 1663 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B

Tin mừng Ga 2: 13-25: Chúa Giêsu muốn những người lãnh đạo Do Thái hãy làm một cuộc thanh tẩy đền thờ. Biết rằng ngoài đền thờ vật chất, chúng ta còn có một đền thờ thiêng liêng nữa là chính thân thể chúng ta...
/ 1630 / Suy Niệm Chúa Nhật

Thanh Tẩy Tâm Hồn - Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B

Tin mừng Ga 2: 13-25: Bài Tin Mừng kể lại một cuộc gặp gỡ nhìn qua rất bình thường giữa một khách bộ hành khát nước và một phụ nữ đi múc nước...Phụng vụ Lời Chúa qua hai Chúa Nhật Mùa Chay cho thấy Đức Giêsu vừa là con người phải chịu cám dỗ trong sa mạc, vừa là Con Thiên Chúa nơi biến cố Hiển Dung trên núi Tabor. Phụng vụ Lời Chúa tuần 3 Mùa Chay trình bày Đức Giêsu là Đền Thờ của Thiên Chúa qua sự kiện thanh tẩy đền thờ Giêrusalem....
/ 1840 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 2: 13-25: Người nói với những kẻ bán bồ câu: "Đem tất cả những thứ này ra khỏi đây, đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán”...
/ 3024 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Giêsu đánh đuổi con buôn trong hành lang Đền Thờ - Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B

Tin mừng Ga 2: 13-25: Với trang Tin Mừng theo Thánh Gioan, đặc biệt Chúa Giêsu thanh tẩy đền thờ Giêrusalem. Trong tiếng Latinh thì ecclesia có hai nghĩa : Nghĩa thứ nhất là nhà thờ xây dựng bằng gạch đá và nghĩa thứ hai đó là Cộng đoàn tín hữu...
/ 1657 / Suy Niệm Chúa Nhật

Xây Dựng Đền Thờ Tâm Hồn - Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay B

Tin mừng Ga 2: 13-25: Bài Tin Mừng kể lại một cuộc gặp gỡ nhìn qua rất bình thường giữa một khách bộ hành khát nước và một phụ nữ đi múc nước...Phụng vụ Lời Chúa qua hai Chúa Nhật Mùa Chay cho thấy Đức Giêsu vừa là con người phải chịu cám dỗ trong sa mạc, vừa là Con Thiên Chúa nơi biến cố Hiển Dung trên núi Tabor. Phụng vụ Lời Chúa tuần 3 Mùa Chay trình bày Đức Giêsu là Đền Thờ của Thiên Chúa qua sự kiện thanh tẩy đền thờ Giêrusalem....