Clock-Time

Ga 20 : 19-31

/ 1384 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm C - Đức Giêsu Mạc Khải Lòng Thương Xót Qua Ơn Ban Bình An

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Tin Mừng hôm nay trình thuật việc Đức Giêsu hai lần hiện ra với các môn đệ. Cả hai lần, Ngài đều trao ban bình an cho các ông. 
/ 2563 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B

Tin mừng Ga 20: 19-31: Với lòng thương xót, khi hiện ra với các tông đồ đang lo sợ và đóng kín cửa, lời đầu tiên mà Chúa Giêsu trao ban cho các môn đệ là sự bình an của Người.

/ 3243 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B - Lòng Thương Xót của Chúa đối với Tôma

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Chúa đã trao cho chúng ta trách nhiệm như Tôma và các môn đệ xưa: hãy đi loan báo và làm chứng về sự bình an và lòng thương xót Chúa cho người khác. 
/ 2241 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh Năm B - Bình An Của Chúa

Tin mừng Ga 20: 19-31: Tin Mừng hôm nay thánh Ga cho thấy, sau khi Đức Giê-su bị bắt, bị xử tử và được an táng, thì tình trạng của các môn đệ thật đáng thương: các ông luôn ở trong tình trạng sợ hãi...
/ 2545 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 65 - Chúa Nhật II Phục Sinh B Hot

Muối Men Cho Đời 65 - Chúa Nhật II Phục Sinh B - Chúa Nhật Lòng Chúa Thương Xót, Chia sẻ Tin Mừng: Lm. Giuse Nguyễn Văn Phán, Ca khúc: Tin Yêu - Lm. Cung Nguyên, Trình bày: Ca sĩ Phi Nguyễn