Clock-Time

Ga 20: 19-23

/ 446 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159 - Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 159 - Bài Giảng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A - Tin Mừng Ga 20: 19 - 23. Suy niệm: Linh Mục Gioan Lê Quang Tuyến

/ 588 / Suy Niệm Chúa Nhật

Ngôn Ngữ Của Chúa Thánh Thần - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần không chỉ là một bản vị thiêng liêng trong mầu nhiệm Chúa Ba Ngôi. Trái lại Thánh Kinh nói với chúng ta rằng Chúa Thánh Thần lại rất cụ thể như niềm vui, bình an, kiên nhẫn, lòng tốt, đức chịu đựng, trung tín, dịu dàng và trong sạch.
/ 421 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật VIII Phục Sinh - Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 20:19-23: Đức Giêsu không giải thoát các môn đệ khỏi những ưu phiền, nhưng ban cho chúng ta sự vững vàng, không lay chuyển và sự tin tưởng an bình.