Clock-Time

Ga 20: 19-31

/ 606 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: Một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
/ 785 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20: 19-31: Chúa nhật II Phục Sinh cũng kính Lòng Thương Xót Chúa. Chỉ có lòng Chúa thương xót mới khiến chúng ta nhận ra Chúa, ơn lành của Chúa
/ 1615 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hiện Diện Của Đức Kitô Phục Sinh - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20: 19-31: "Phúc cho những ai không thấy mà tin": Đức tin không dựa trên đôi mắt thể lý nhưng dựa trên chứng tá của những người đã thấy. Chính nhờ đức tin này mà các Kitô hữu kết hợp sâu xa với Đức Kitô phục sinh và được sống nhờ Người.
/ 1220 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lạy Chúa là Thiên Chúa của con - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20: 19-31: Khi chia sẻ bài Tin Mừng hôm nay, ông nói rằng, theo ông, tiếng kêu "lạy Chúa là Thiên Chúa của con" của Thánh Tôma không chỉ là một lời tuyên xứng đức tin, mà còn là tiếng kêu đầy rung động khi vị tông đồ nhìn thấy dấu vết của đôi bàn tay bị xé toạc ra của Chúa Giêsu.
/ 770 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20: 19-31: Một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
/ 1553 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C - Lòng Chúa Thương Xót

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Chúa nhật Lòng Thương Xót Chúa, Giáo hội lặp lại câu Thánh Vịnh mà suốt cả tuần Bát Nhật Phục Sinh toàn thế giới ca vang: "Hãy cảm tạ Chúa, vì Chúa hảo tâm, vì đức từ bi của Người muôn thủa"