Clock-Time

Ga 20: 19-31

/ 1790 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Lời Chúa | Chúa Nhật II Mùa Phục Sinh - Kính Lòng Chúa Thương Xót | Ga 20:19-31 | Phút Cầu Nguyện

Đấng bình an tiếp tục mời ta đến xem và xỏ ngón tay của ta vào những vết thương đó. Chúa Giêsu không chỉ củng cố đức tin của ta, nhưng còn mời ta bước vào mầu nhiệm của những vết thương này để hiểu được lời chúc bình an của Người, để nhận ra tình yêu và lòng thương xót Người dành cho ta...

/ 587 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót (Ga 20:19-31) | Giáo Phận Phú Cường

Trang Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta hai sự hiện tỏ của Đức Giêsu đã sống lại, cách khoảng 8 ngày. Một cách tự nhiên, chúng ta có xu hướng tập trung chú ý vào cuộc hiện ra lần thứ hai, đó là với Tôma... bởi vì chúng ta thường khi tự động hóa mình với ông, và tìm được một giải pháp thực tiễn là có dưới tay mình một người nào đó hoài nghi, một người nào đó khó tin... và tìm ra được nơi ông một thứ biện minh cho sự thiếu lòng tin của chính chúng ta...

/ 3856 / Muối Men Lời Chúa

Muối Men Cho Đời 246 | Bài Giảng Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót | Ga 20:19-31 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC Hot

Muối Men Cho Đời 246 | Bài Giảng Chúa Nhật Kính Lòng Chúa Thương Xót | Ga 20:19-31 | Lm. F.X. Maria Nguyễn Minh Sáng, CMC

/ 1234 / Suy Niệm Chúa Nhật

Dấu Chân Của Thiên Chúa - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: "Chúa ơi, con không xin được xem thương tích Chúa như ông Tôma, nhưng con tuyên xưng Chúa là Chúa của con. Hãy làm cho con luôn tin vào Chúa, cậy trông Chúa và yêu mến Chúa hơn nữa".
/ 1697 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sống Trong Anh Em - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31:  Con mắt đức tin của mỗi Kitô hữu cần phải sáng tỏ để nhận ra những dấu chỉ về sự hiện diện của Người giữa lòng đời hôm nay.
/ 927 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 20: 19-31: Một mối phúc thật, mối phúc cuối cùng. Người ta không thể trông thấy những thực tại cao cả nhất của Thiên Chúa. Chỉ có đức tin mới đưa chúng ta tới đó. Đó chính là hạnh phúc đích thực.
/ 1047 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C - Lm. Alfonso

Tin mừng Ga 20: 19-31: Chúa nhật II Phục Sinh cũng kính Lòng Thương Xót Chúa. Chỉ có lòng Chúa thương xót mới khiến chúng ta nhận ra Chúa, ơn lành của Chúa
/ 2178 / Suy Niệm Chúa Nhật

Sự Hiện Diện Của Đức Kitô Phục Sinh - Suy niệm Chúa Nhật II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 20: 19-31: "Phúc cho những ai không thấy mà tin": Đức tin không dựa trên đôi mắt thể lý nhưng dựa trên chứng tá của những người đã thấy. Chính nhờ đức tin này mà các Kitô hữu kết hợp sâu xa với Đức Kitô phục sinh và được sống nhờ Người.