Clock-Time

Ga 20: 2-8

/ 822 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Ga 20: 2-8: Đặt bài Tin Mừng này vào ngày lễ kính thánh sử Gio-an Tông Đồ, Phụng vụ muốn chúng ta nhìn ngắm tháng Gio-an như là mẫu gương niềm tin vào Chúa Giê-su...
/ 1470 / Suy Niệm Hằng Ngày

Gioan: Người môn đệ Chúa yêu - Thứ Tư Trong Tuần Bát Nhật Giáng Sinh B

Tin mừng Ga 20, 2-8: Trong Tin mừng này, thánh nhân đã đọc lại các biến cố cuộc đời Chúa Giêsu dưới ánh sáng đức tin. Qua sự kiện ngôi mộ trống, ngài đã đi từ cái “thấy” bằng đôi mắt thể lý đến cái “thấy” bằng đôi mắt đức tin...