Clock-Time

Ga 20: 24-29

/ 1436 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Nếu Chúa không phục sinh thì sức mạnh nào, quyền năng nào làm cho các Tông đồ vốn là những người bình thường lại thực hiện được muôn ngàn phép lạ nhân danh Chúa Kitô Phục Sinh.

/ 924 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Tư Tuần XIII Thường Niên C

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
/ 1014 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lạy Chúa! Xin Ban Thêm Lòng Tin Cho Chúng Con - Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên C

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Chính vì việc không tin của Tôma mà Đức Giêsu đã mạc khải cho chúng ta biết một điều quan trọng, một mối phúc mới, đó là: “Phúc cho những ai không thấy mà tin”.

/ 1138 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
/ 1517 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần XIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Chúa Giêsu nói với ông: "Tôma, vì con đã thấy Thầy, nên con đã tin. Phúc cho những ai đã không thấy mà tin".

/ 1004 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 20: 24-29: Tô-ma đã thấy Thầy mình sống lại nhờ kinh nghiệm khả giác, nhưng Tô-ma đã thấy Thầy mình là Thiên-Chúa nhờ con mắt đức tin. Chính nhờ việc thấy Chúa bằng đức tin như vậy...
/ 1234 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Hội Thánh mừng kính Thánh Tôma, đọc lại bản văn Thánh Kinh này để chúng ta nhớ về vị thánh được mệnh danh là “cứng tin”. Quen với ngôn từ “sự cứng tin” của Tôma...
/ 1065 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần XIII Thường Niên A - Niềm tin của Tôma

Tin Mừng Ga 20: 24-29: Tôma đã tin và thốt lên câu nói nổi tiếng: "Lạy Chúa của con, lạy Thiên Chúa của con!" (Gioan 20, 24-28). Lời tuyên xưng ấy đã trở thành một phát biểu đức tin trong Tân Ước...