Clock-Time

Ga 20:19-23

/ 902 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Thánh Thần là “Nước Hằng Sống”

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần ban sự sống mới. Sách Công vụ Tông đồ thuật lại: “Khi đến ngày lễ Ngũ Tuần, mọi người đang tề tựu ở một nơi, bỗng từ trời phát ra một tiếng động, như tiếng gió mạnh ùa vào đầy cả căn nhà, nơi họ đang tụ họp. Rồi họ thấy xuất hiện những hình lưỡi giống như lưỡi lửa tản ra đậu xuống từng người một...
/ 1308 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Chúa Thánh Thần, Sức Sống của Thiên Chúa

Tin mừng Ga 20:19-23: Chúa Thánh Thần là ánh sáng và tình yêu cho mọi người chúng ta. Ước chi Ngài giúp chúng ta hết thảy thấu hiểu và yêu mến Chúa Cha và Chúa Con. Được thế, chúng ta sẽ là những người con yêu của Thiên Chúa, những người con không sinh bởi xác thịt và máu huyết, nhưng bởi Chúa Thánh Thần...
/ 1003 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - Lạy Thánh Thần, xin hãy đến

Tin mừng Ga 20:19-23: Hôm nay cùng với Giáo hội chúng ta mừng lễ Chúa Thánh Thần hiện xuống. Như xưa Chúa nói với các môn đệ:“ Đấng mà Thầy sẽ sai đến với anh em từ nơi Chúa Cha, Người là Thần Khí sự thật phát xuất từ Chúa Cha, Người sẽ làm chứng về Thầy.”...
/ 1154 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 20:19-23: Mỗi người chúng ta có mang Thần Khí của Chúa Kitô chưa? Thần Khí giải phóng, Thần Khí ban sự sống, Thần Khi yêu thương và tha thứ nhân danh Đức Kitô.