Clock-Time

Ga 20:19-23

/ 624 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng Chúa Nhật Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Giáo Phận Phú Cường

Trong Tin Mừng  theo Thánh Gioan, chính vào buổi chiều của ngày Phục Sinh, tiếp bước sự sống lại, Chúa Thánh Thần được ban cho các tông đồ, và Giáo Hội được khai sinh bởi cùng một sự thổi hơi của Đức Giêsu...

/ 485 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TIẾNG/ NGÔN NGỮ (ơn) - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Ơn ngôn ngữ được Thiên Chúa ban cho người nói không biết tiếng ấy. Ơn ngôn ngữ có thể được dùng mà ngợi khen Chúa hay đưa ra một sứ điệp của Chúa, kèm theo ơn giải thích, khai sáng cho các tín hữu khác. Ơn ngôn ngữ có thể đơn thuần là “tiếng khác” vào lúc nào đó, như Cv 2,4...

/ 444 / Từ Ngữ Kinh Thánh

NGƯỜI DO THÁI - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Đây là tên để chỉ các miêu duệ dân nước Giuđa sau thời lưu đày và cả những người theo đạo của họ dù họ thuộc các dân tộc khác. Danh xưng này được sử dụng rộng rãi trong Tân Ước với những điểm nhấn khác nhau...

/ 436 / Từ Ngữ Kinh Thánh

NGŨ TUẦN - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Từ ngữ Tuần trong tiếng Hy lạp có nghĩa là “thứ năm mươi”. Trong Cựu Ước, Lễ Ngũ Tuần là lễ cử hành vào ngày thứ 50 sau lễ dâng lúa đại mạch đầu mùa (Lv 23,15-16). Danh từ Ngũ Tuần sau này mới được sử dụng (2Mcb 12,32). Trước kia người ta gọi là “lễ các Tuần”, vì được cử hành bảy tuần sau “lễ không men” (Ds 28,26)...

/ 323 / Từ Ngữ Kinh Thánh

SỨ MỆNH CỦA HỘI THÁNH - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Các môn đệ Chúa Giêsu Kitô tiếp nối sứ mệnh của Ngài. Các tín hữu được Chúa Giêsu Kitô ban Chúa Thánh Thần sai đi làm chứng về Ngài, rao giảng, chữa lành , dạy dỗ, rửa tội và kết nạp môn đệ từ muôn dân...

/ 352 / Từ Ngữ Kinh Thánh

TIẾNG/ NGÔN NGỮ - Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống Năm A (Ga 20:19-23) | Từ ngữ Kinh Thánh

Các dân tộc trên mặt đất nói “đủ mọi thứ tiếng”. Thánh Kinh dùng kiểu nói cụ thể này để diễn tả sự khác biệt về văn hóa, sự khác biệt ngôn ngữ này vừa cho thấy trí phong phú của loài người, vừa tạo ra sự bất thông cảm mà tháp Babel (St 11) gợi nên.. 

/ 1102 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Hiện Xuống (Ga 20:19-23) - Giuse Thanh Phong

Trong suốt dòng lịch sử, từ thuở hồng hoang của vũ trụ cho đến thời nay, Ngài vẫn luôn hiện diện và hướng dẫn Giáo hội. Khi thì như Thần khí là là ngày tạo dựng, lúc như làn gió mới êm dịu ngày canh tân, và còn là ngọn lửa hừng hực cháy trong tim các Tông Đồ ngày Hiện Xuống.
/ 1259 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Chúa Nhật Lễ Chúa Thánh Thần Hiện Xuống (Ga 20:19-23) - GKGĐ GP Phú Cường

Trước khi về trời, Chúa Giêsu không để cho các môn đệ của mình phải mồ côi, Người hứa sẽ gửi đến cho các ngài một Đấng phù trợ: "Các con hãy nhận lấy Thánh Thần, các con tha tội cho ai, thì tội người ấy được tha. Các con cầm tội ai, thì tội người ấy bị cầm lại". Thánh Thần là Đấng sẽ an ủi, hướng dẫn, nhắc lại cho các môn đệ những gì Chúa Giêsu đã giảng dạy các ngài, đồng thời thánh hóa các phần tử của Hội thánh Chúa.