Clock-Time

Ga 21: 1-14

/ 1400 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lòng Yêu Mến Của Phêrô - Lòng Yêu Mến Của Chúng Ta - Suy Niệm Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Ba lần chối Chúa thì ba lần Người cho ông cơ hội để nói lời yêu thương, để tuyên xưng lại niềm tin. Ông đã không bỏ lỡ cơ hội: "Thưa Thầy có, Thầy biết rõ mọi sự, Thầy biết con yêu mến Thầy".
/ 1137 / Suy Niệm Chúa Nhật

Nhân Chứng Của Niềm Tin Phục Sinh - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Khi hiện ra với các môn đệ bên hồ Tibêria, Chúa Giêsu giao phó cho Phêrô sứ mạng lãnh đạo Giáo Hội của Người. Ông đã đón nhận trách nhiệm như một cụôc tử đạo của mình.
/ 802 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bữa Ăn Xum Họp Trên Bờ Biển - Suy Niệm Tin Mừng Chúa Nhật III Phục Sinh

Tin mừng Ga 21:1-14: Câu chuyện Tin Mừng kể lại hôm nay rõ ràng gợi lại mẻ lưới lạ lùng trước đó gần ba năm. Cũng một mẻ lưới như vậy, nhờ đó, Chúa Giêsu đã kêu gọi họ : "Hãy theo Thầy, từ nay anh em sẽ là những kẻ lưới người như lưới cá"