Clock-Time

Ga 3: 1-8

/ 517 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
/ 717 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8:  Chúng ta đang sống trong niềm vui của mầu nhiệm Đức Kitô phục sinh, là thời gian nhắc nhớ việc Chúa đã chiến thắng tử thần để mang lại cho chúng ta sự sống mới.
/ 724 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Hai Tuần II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 3: 1-8: Trong những người tin đức Giêsu, có Ni-cô-đê-mô, một thành viên của Hội thánh cộng toạ, thuộc nhóm Pha-ri-sêu, khâm phục trước những lời giáo huấn của Chúa...
/ 1119 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Hai Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 1-8: “Nếu không tái sinh bởi trời, thì chẳng ai thấy nước Thiên Chúa”. Với câu trả lời cho những băn khoăn của Nicôđêmô, Chúa Giêsu muốn ông hướng về một thực tại cần thiết để được sự sống vĩnh cửu nơi Thiên Quốc