Clock-Time

Ga 3: 13-17

/ 766 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Tuần XXIII Thường Niên C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Bài Tin Mừng đã cho chúng ta thấy Đức Giê-su Ki-tô là mặc khải trọn hảo của Thiên Chúa. Nguời mặc khải cho con người biết về Thiên Chúa và biết về tình yêu Thiên Chúa dành cho con người.

/ 1780 / Suy Niệm Hằng Ngày

Lời Mời Bước Theo Thánh Giá - Suy Niệm Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 3: 13-17: Thiên Chúa đã yêu thế gian, đến nỗi ban Con Một mình, để tất cả những ai tin ở Con của Người, thì không phải hư mất, nhưng được sống đời đời. 

/ 1399 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Chúa Giêsu đã chiến thắng sự chết, để mở ra con đường cứu độ cho con người, hầu khơi nguồn các bí tích và sự sống vĩnh cửu. 

/ 995 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Sáu Tuần XXIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 3: 13-17: Bài tin mừng này trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá, là cách biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta , và mời gọi bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời...
/ 1972 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thánh Giá: Màu Nhiệm Của Tình Yêu - Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A

Tin Mừng Ga 3: 13-17: Hôm nay Hội thánh cử hành lễ Suy tôn Thánh Giá. Nơi Thánh giá, Hội thánh gẫm suy và chiêm ngắm mầu nhiệm cứu độ mà Thiên Chúa đã thực hiện qua việc Chúa Con nhập thể. Trên thập giá, Người Con đã đi đến tận cùng thân phận con người trong sự vâng phục Thánh Ý Cha một cách toàn vẹn...
/ 1297 / Suy Niệm Hằng Ngày

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A

Tin mừng Ga 3: 13-17: Bài tin mừng này trình bày cho chúng ta về việc Đức Giêsu chịu chết trên thánh giá, là cách biểu lộ tình yêu cứu độ của Thiên Chúa đối với loài người chúng ta , và mời gọi bất cứ ai tin vào Chúa Giêsu Tử Nạn và Phục Sinh thì khỏi phải chết nhưng được sống muôn đời...
/ 1435 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Năm Tuần XXIII Thường Niên A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 13-17: Thánh Gioan Thánh giá, một người có công rất lớn trong cuộc cải cách Giáo hội Công giáo, cũng là một nhà thần học Tây Ban Nha và là một thầy dòng Camelo, ngài đã từng nói rằng: “Nơi thập giá, Thiên Chúa đã nói hết tất cả những gì cần phải nói với con người”. Vậy thì, thập giá Chúa Giêsu đã nói với chúng ta điều gì? ...