Clock-Time

Ga 3: 22-30

/ 425 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 22-30 Đọc đoạn Tin Mừng này trong bối cảnh truyền giáo, chúng ta thấy dấy lên trong lòng sự phấn khởi lạ thường. Tại sao như thế? Chúng ta phấn khởi bởi nhiều phép rửa được thực hiện thời Chúa Giê-su, từ nơi Chúa Giê-su và cả từ nơi Gio-an. 

/ 1072 / Suy Niệm Hằng Ngày

Bài Học Khiêm Tốn Của Gioan - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Ga 3: 22-30  Gioan đã diễn tả vai trò tiền hô của mình qua câu nói bất hủ: “Ngài phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại”. Thay vì ghen tức, buồn phiền, Gioan đã vui mừng đóng trọn vai phụ của mình.

/ 625 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C

Tin mừng Ga 3: 22-30 Bài Tin Mừng hôm nay ghi lại việc ông Gian tẩy giả làm chứng lời của ông về Đức Giêsu Kitô

/ 699 / Suy Niệm Hằng Ngày

Thứ Bảy Sau Lễ Hiển Linh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 3: 22-30 Qua lời chân thành của Gioan Tiền Hô, chúng ta đã có câu trả lời: “Người phải lớn lên, còn tôi phải nhỏ lại".