Clock-Time

Ga 3: 31-36

/ 1291 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 31-36:  Lời nói của Chúa Giêsu không những bảo đảm về sự thật Nước Trời mà còn ban Nước Trời cho những ai đón nhận và tin vào lời Người
/ 2013 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh C

Tin mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng này là suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Vì thế đặt bài Tin Mừng này vào trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh...
/ 1191 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Thứ Năm Tuần II Phục Sinh B

Tin mừng Ga 3: 31-36: Bài Tin Mừng này là suy tư của thánh sử Gio-an về Chúa Giê-su. Vì thế đặt bài Tin Mừng này vào trong tâm tình và bầu khí Mùa Phục Sinh...
/ 2148 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 3: 31-36: Nhìn lên thánh giá, suy nghĩ nông cạn và non nớt của loài người dễ cho rằng, đó là một thất bại to lớn. Thực ra, đối với Kitô hữu, thánh giá chính là hiện thân, là sự thành công lớn lao của một tình yêu tận cùng, một tình yêu vượt hết mọi rào cảng, vượt thắng tất cả sự tàn nhẫn và tội ác của con người...
/ 1528 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Năm Tuần II Phục Sinh B - Tin Vào Đức Giêsu Kitô

Tin mừng Ga 3: 16-21: Trang Tin mừng hôm nay, chúng ta nghe Đức Giêsu khẳng định: "Thiên Chúa yêu thế gian đến nỗi đã ban Con Một, để ai tin vào Con của Người thì khỏi phải chết, nhưng được sống muôn đời." Thật là giản đơn, Chúa Cha ban tặng cho nhân loại người Con yêu quý của Ngài là Đức Giêsu Kitô...