Clock-Time

Ga 4: 5-15. 19-26. 39.40-42

/ 460 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay A - Nước Hằng Sống - Biểu Tường Của Ân Sủng và Thần Khí

Tin mừng Ga 4: 5-42:  Bản văn Tin mừng hôm nay là một trong những đoạn hay nhất và đẹp nhất của Tin mừng theo Thánh Gioan. Ở đây ghi lại cách thi vị và đầy tình người cuộc gặp gỡ giữa Chúa Giêsu và người phụ nữ Samaria ở giếng Giacóp.
/ 692 / Suy Niệm Chúa Nhật

Khát Vọng Vô Biên Của Con Người - Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay A

Tin mừng Ga 4: 5-42: Người thiếu phụ Samari hôm nay khi gặp được Đức Giêsu - nguồn mạch nước hằng sống - đã phải thốt lên với mọi người : "Mau hãy đến xem một ông đã nói với tôi mọi việc tôi đã làm. Phải chăng ông ấy là Đấng Kitô" 
/ 386 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Chúa Nhật III Mùa Chay A

Tin mừng Ga 4: 5-15. 19-26. 39.40-42: Bài Tin Mừng hôm nay thuật lại cuộc đối thoại giữa Đức Giêsu và thiếu phụ sứ Samaria tại giếng Giacob về Nước Hằng Sống để nhờ đó Đức Giêsu tỏ mình là Đấng Cứu Thế .
/ 479 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy niệm Chúa Nhật III Mùa Chay A - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 4: 5-15. 19-26. 39.40-42: Tin Mừng hôm nay thuật lại cho chúng ta cuộc gặp gỡ giữa Đức Giêsu và người phụ nữ Samari bên bờ giếng Giacóp.