Clock-Time

Ga 4: 5-42

/ 477 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Khát | Chúa Nhật Mùa Chay III A (Ga 4:5-42) | Từ ngữ Kinh Thánh

Nước là cái cốt yếu của đời sống con người. Trong Thánh Kinh, nhu cầu thể lý phải uống thường được dùng làm hình ảnh biểu trưng cho nhu cầu thiêng liêng của con người mà chỉ Thiên Chúa mới có thể thỏa mãn được.
/ 416 / Từ Ngữ Kinh Thánh

Nước | Chúa Nhật Mùa Chay III A (Ga 4:5-42) | Từ ngữ Kinh Thánh

Nước là nguồn mạch và tiềm năng của sự sống. Nước cũng có thể gây cảnh chết chóc. Trong đời sống thường ngày, nước thanh tẩy người và vật. Làm sống động hay gây kinh hoàng nhưng luôn thanh tẩy, nước hòa vào đời sống con người và lịch sử của dân giao ước.
/ 1190 / Muối Men Lời Chúa

MUỐI MEN CHO ĐỜI 154: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A Hot

MUỐI MEN CHO ĐỜI 153: Chúa Nhật III Mùa Chay - Năm A, Ga 4: 5-42, Lm. Vinh Sơn Nguyễn Tuấn Dương