Clock-Time

Ga 5: 17-30

/ 2152 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 17-30: Mỗi phút giây chúng ta hiện diện trên trần gian này đều thắm đượm tình yêu của Thiên Chúa. Ngài yêu thương chăm sóc và ban sự sống của Ngài cho chúng ta trong từng hơi thở. 
/ 2881 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Tư Tuần IV Mùa Chay B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 5: 17-30: “Bởi đâu mà Đức Ki-tô có được quyền năng trong hành động?” Đó không là câu hỏi của tất cả các người đọc Kinh Thánh sao? Tin mừng Gioan đã đưa ra câu trả lời rất rõ ràng...