Clock-Time

Ga 6: 24-35

/ 1103 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Trường Sinh - Suy Niệm Chúa Nhật XVIII Thường Niên B

Tin mừng Ga 6: 24-35: Bánh manna trong sa mạc hay bánh trong phép lạ bánh hóa nhiều, chỉ có thể nuôi sống phần xác. Những thứ bánh này ăn rồi lại đói, đói lại cần phải ăn. Nhưng con người chúng ta không chỉ có thân xác mà còn có linh hồn

/ 1038 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XVIII Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 24-35: Đức Giê-su bảo họ: "Chính tôi là bánh trường sinh. Ai đến với tôi, không hề phải đói; ai tin vào tôi, chẳng khát bao giờ!”