Clock-Time

Ga 6: 30-35

/ 1150 / Suy Niệm Hằng Ngày

Đừng Vì Của Ăn Hay Hư Nát - Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Tin mừng hôm nay cho chúng ta thấy qua những nhu cầu vật chất đời thường, Đức Giêsu mời gọi con người tin và đón nhận Ngài như thần lương nuôi sống linh hồn để đạt được sự sống đời đời, sự sống vĩnh cửu không bao giờ hư mất.
/ 1340 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh C - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu là Bánh hằng sống, Bánh ban sự sống đời đời. Đón nhận Chúa Giêsu, tin vào Chúa Giêsu thì sẽ được sự sống đời đời. Tin Mừng hôm nay là bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh hằng sống. 
/ 1730 / Suy Niệm Hằng Ngày

Suy Niệm Thứ Ba Tuần III Phục Sinh B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 30-35: Chúa Giêsu nói: “Chính Ta là bánh ban sự sống. Ai đến với Ta sẽ không hề đói, ai tin vào Ta sẽ không hề khát bao giờ”...