Clock-Time

Ga 6: 41-51

/ 2433 / Suy Niệm Chúa Nhật

Bánh Hằng Sống - Chúa Nhật XIX Thường Niên B

Tin Mừng Ga 6: 41-51: Khi nói về bí tích Thánh Thể, trước hết chúng ta phải hiểu cho đúng các từ «ăn» và «uống», «thịt» và «máu» theo nghĩa tâm linh.

/ 1861 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lương Thực Trường Tồn - Chúa Nhật XIX Thường Niên B

Tin Mừng Ga 6: 41-51: Câu nói quan trong nhất của Chúa Giêsu về đời sống vĩnh cửu là: “Tôi là bánh trường sinh từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống đời đời. Và bánh Tôi ban tặng, chính là thịt Tôi đây, để cho thế gian được sống”

/ 1879 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật XIX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin Mừng Ga 6: 41-51: Thật, tôi bảo thật các ông, ai tin thì được sự sống đời đời. Tôi là bánh trường sinh. Tổ tiên các ông đã ăn man-na trong sa mạc, nhưng đã chết. Còn bánh này là bánh từ trời xuống, để ai ăn thì khỏi phải chết