Clock-Time

Ga 6: 51-58

/ 1356 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - ​​​​​​​Máu Thịt Chúa Giêsu - Nguồn Sự Sống

Ga 6: 51-58: Trong bản văn Tin mừng hôm nay, Chúa Giêsu khẳng định : Người sẽ ban chính thịt máu Người làm bánh mang lại sự sống trường sinh cho nhân loại. Thịt ở đây theo nghĩa Kinh thánh chính là Người.

/ 979 / Suy Niệm Chúa Nhật

Hãy Năng Đến Kính Múc Lương Thực Trường Tồn - Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B

Ga 6: 51-58: Trang tin mừng hôm nay, một lần nữa, Chúa Giêsu xác định cho chúng ta về một thứ lương thực có thể nuôi sống cho linh hồn, đó là Thịt và Máu Chúa: “Mình Ta thật là của ăn, và Máu ta thật là của uống. Ai ăn thịt và uống máu Ta sẽ có sự sống đời đời”.

/ 1481 / Suy Niệm Chúa Nhật

Suy Niệm Chúa Nhật XX Thường Niên B - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Ga 6: 51-58: Chúa Giêsu khẳng định mạnh mẽ “nếu các ông không ăn thịt Con Người... thì các ông không có sự sống nơi mình”. Khi sự sống thiêng liêng không có trong ta, hậu quả là chúng ta chỉ làm được những việc đưa tới sự chết. Chết nghĩa tình. Chết ý nghĩa sống