Clock-Time

Ga 6: 51-58

/ 426 / Suy Niệm Chúa Nhật

Lễ Mình Máu Thánh Chúa - Lm. Phanxicô Xaviê Lê Văn Nhạc

Tin mừng Ga 6: 51-58: Bí tích Thánh Thể là Bí tích của Tình yêu. Vì yêu thương chúng ta, Chúa Giêsu đã có một sáng kiến lạ lùng là lấy chính Thịt Máu của Ngài làm của ăn của uống để nuôi sống chúng ta. 
/ 368 / Chú Giải Kinh Thánh

Chú Giải Tin Mừng - Lễ Mình Máu Thánh Chúa

Tin mừng Ga 6: 51-58: Bài Tin Mừng hôm nay là phần thứ ba trong bài giảng của Chúa Giêsu về Bánh Hằng Sống. Trong bài này Chúa Giêsu nói về Bí tích Thánh Thể mà Người sẽ lập.
/ 497 / Suy Niệm Chúa Nhật

Chúa Nhật Lễ Mình Máu Thánh Chúa - GKGĐ Giáo Phận Phú Cường

Tin mừng Ga 6: 51-58: “Tôi là bánh hằng sống từ trời xuống. Ai ăn bánh này, sẽ được sống muôn đời. Và bánh tôi sẽ ban tặng, chính là thịt tôi đây, để cho thế gian được sống”.